Op dit moment zijn we met onderhoud aan de website bezig. Het kan zijn dat sommige onderdelen niet goed worden weergegeven.
Privacyverklaring

In deze verklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van DataConnect is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opbouw:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door DataConnect verwerkt betreffende; het registeren/inloggen in de controlpanel en het daaraan gekoppeld verwerken van facturen, domein(houder)-gegevens en webserver registratie evenals het versturen van een nieuwsbrief.

2. Marketingactiviteiten

DataConnect, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe diensten.

3. Beveiligingsniveau

DataConnect beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

4. Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we je vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies (Data Processing Agreement). Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (Denk hierbij aan onze “inactieve social media buttons”. Als u ingelogd bent in jouw Facebook-account en deze buttons op onze website “activeert”, dan zal Facebook cookies plaatsen. Wat Facebook met deze cookies doet, is te vinden in de privacyverklaring van het bedrijf). Wil je deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan jouw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

5. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
DataConnect

Meester J. Schaapstraat 5
4043SC Opheusden
info@dataconnect.nl

6. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor ons privacy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.databytes-ict.nl) worden gepubliceerd.